• Facebook
  • Google
Norsk bokmål (Norwegian) English (UK)

Sykehus og legevakt

01

Ambulanse Tlf. 113

Skjervøy: Helsesenteret Sandvåghaugan, tlf.  77 77 57 00

Legevakt/casualty clinic/emergency ward, Skjervøy. Tlf. 77 76 11 11

Kvænangen: Legevakt/casualty clinic, Burfjord. Tlf. 77 76 96 00

Nordreisa: Helsesenter Sonjatun, tlf. 77 77 08 00.

Legevakt/casualty clinic, Storslett. Tlf, 77 76 56 66

 

Happenings